نمایش 1 - 2 از 2
 ساعاتی در پایتخت سفال ایران با حضور کودکان همدانی اعضا پسر مرکز فرهنگی، هنری مرکز شماره دو همدان با حضور در شهر لالجین پایتخت سفال ایران ساعاتی به یاد ماندنی را سپری کردند.
04/02/1394 - 15:28
مینا کاری هنر ابداعی هنرمندان لالجین: میناکاری روی سفال هنر درخشانی است که با در هم آمیختن آتش و خاک بوجود می آید این هنر باالهام گرفتن هنرمندان لالجین از لعاب کاری و نقاشی های اسلیمی و تذهیبی بر روی کاشی های مساجد نشأت گرفته است .
02/27/1394 - 11:40
اشتراک در سفال