نمایش 1 - 1 از 1
 برخی نکات ظریف برای زنان باردار شاغل زنان شاغلی که دوران بارداری خود را در محل کار می‌گذرانند، کم نیستند. البته کار کردن و بارداری هیچ مغایرتی با یکدیگر ندارند، اما بهتر است مادران در این دوران نسبت به رعایت برخی نکات ظریف دقت داشته باشند.
03/15/1398 - 06:26
اشتراک در زنان باردار