نمایش 1 - 3 از 3
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: طرح برخورد با رانندگان وسایل نقلیه دارای پلاک کثیف، ناخوانا و مخدوش از امروز /یکشنبه/ آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.
09/07/1400 - 10:28
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: خاموشی برق معابر و تاریکی خیابان ها، آمار سوانح رانندگی این شهرستان را نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داده است.
08/05/1400 - 13:41
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان بیان کرد: محدودیت تردد در مسیرهای تفریحی و گردشگری شهر همدان از امروز برداشته شد.
06/06/1400 - 13:53
اشتراک در رییس پلیس راهنمایی و رانندگی