نمایش 1 - 1 از 1
توسط فرمانده معظم کل قوا انجام شد؛ فرمانده کل جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز به دریافت درجه سرلشکری از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد.
02/02/1398 - 19:57
اشتراک در رهبریسردار سلامی