نمایش 1 - 1 از 1
واکنش مدیر فروشگاه رفاه همدان: خبر کشف گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در فروشگاه رفاه در حالی در رسانه‌ها مطرح شده که مدیر این فروشگاه اعلام کرده‌اند کشفی در کار نبوده و خود آن‌ها موضوع را به دامپزشکی اطلاع داده‌اند تا برای معدوم ساختن‌ کمک کند.
06/20/1398 - 07:27
اشتراک در رفا