نمایش 1 - 1 از 1
صبح امروز و با حضور مسئولان استانی بالاخره و پس از یک انتظار ده ها ساله ارتقا بخش قروه درجزین به شهرستان قروه درجزین رنگ واقعیت به خود گرفت .
02/15/1398 - 12:26
اشتراک در درگزین