نمایش 1 - 4 از 4
همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر : رئیس بنیاد شهید شهرستان همدان گفت: در مراسم روز پنج شنبه، دوم خرداد ماه، از یادمان نقش برجسته «خواهر دباغ» در باغ‌موزه همدان رونمایی می‌شود.
02/25/1398 - 11:40
یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: برای تداوم انقلاب اسلامی باید نسل انقلابی بازتولید شود.
11/14/1397 - 15:18
در آغازين ساليان نوجواني با مکتب فکري و مبارزاتي مادر آشنا شد و دل در گرو آن نهاد و آنگاه که در چنگ بدترين مردمان زمانه گرفتار آمد و پذيراي دردناک ترين شکنجه ها شد.
11/14/1393 - 09:17
	از مسافر کشی با رنو تا فرماندهی سپاه همدان مصاحبه با مرضیه دباغ ازمبارزین دوران انقلاب اسلامی مرضیه دباغ ازمبارزین دوران انقلاب اسلامی است که اسمش همواره تداعی‌گرشکنجه‌های زندان‌های ساواک است. دباغ در سال 57 درپاریس دربیت امام خمینی (ره) بود و کارهای مربوط به بیت ایشان را انجام می‌داد.
07/19/1393 - 10:13
اشتراک در دباغ