نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شورای شهر ملایر گفت: خدمتگزاری به مردم و رفع مشکلات مردم به نحو احسن از مهمترین وظایف شوراها است.
02/09/1394 - 11:22
اشتراک در خدمتگراری به مردم