نمایش 1 - 1 از 1
اعتراف خداداد عزیزی به بی اخلاقی فوتبالیست ها! خداداد عزیزی : اگر قرار بود اخلاق را نبازیم چرا ما را دعوت کردید، الهی قمشه ای را دعوت می کردید. ما باید بازی را ببریم.
05/02/1394 - 09:55
اشتراک در خدادادعزیزی