نمایش 1 - 3 از 3
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی همدان گفت: سه کارمند با سوء استفاده از اعتماد کارفرما اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب وی کردند.
05/19/1397 - 14:30
رئیس پلیس فتا خبر داد: رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان از شناسايي و دستگيري فردي که اقدام به خالی کردن حساب های بانکی می کرد، خبر داد.
04/27/1395 - 08:05
برداشت مبالغ اندک ترفند سارقين جوان سرپرست پليس فتا فرماندهي انتظامي استان همدان از شناسايي و دستگيري عامل برداشت هاي مکرر از حساب شهروند همداني خبرداد.
06/11/1393 - 09:56
اشتراک در حساب بانکی