نمایش 1 - 1 از 1
مصوبه امروز هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر در هیأت دولت تصویب شد.
05/09/1398 - 08:19
اشتراک در حذف صفر