نمایش 1 - 1 از 1
گفتگوبا معاون مرکز ملی فضای مجازی: معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.
03/22/1398 - 22:24
اشتراک در جهرمی