نمایش 1 - 1 از 1
معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی همدان: معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان با تأکید بر اینکه تویسرکان و ملایر برای جهانی شدن مبل و منبتشان رو در روی هم نیستند، گفت: ما در سازمان میراث فرهنگی به دنبال بهره مندی از دو سهمیه برای جهانی شدن مبل و منبت هستیم یکی سهمیه روستایی برای اشترمل و دیگری سهمیه شهری برای ملایر.
02/16/1398 - 14:16
اشتراک در جهانی شدن