نمایش 1 - 1 از 1
به بهانه های سیاسی نباید مدیران توانمند را حذف کرد معاون اول رئیس جمهور گفت: کشور ما دارای سرمایه‌های توانمند انسانی و طبیعی بوده و نباید به دلایل سیاسی و جناحی مدیران و افراد توانمند را حذف کرد.
09/18/1393 - 19:38
اشتراک در جهانگیری