نمایش 1 - 2 از 2
معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی جوانان ازعملکرد استاندار همدان در حوزه ستاد ساماندهی امور جوانان قدردانی کرد.
09/11/1397 - 13:29
به بهانه های سیاسی نباید مدیران توانمند را حذف کرد معاون اول رئیس جمهور گفت: کشور ما دارای سرمایه‌های توانمند انسانی و طبیعی بوده و نباید به دلایل سیاسی و جناحی مدیران و افراد توانمند را حذف کرد.
09/18/1393 - 19:38
اشتراک در جهانگیری