نمایش 1 - 2 از 2
رقابت بلوغ بین دختران ژاپنی +عکس دو هزار دختر ۲۰ ساله ژاپنی دیروز در مسابقه تیر و کمان که بخشی از سنن جشن مراسم بلوغ آن کشور تلقی می شود، شرکت کردند.
11/04/1393 - 13:40
ساسان رضوی مشعوف قهرمان مسابقات تیروکمان کشور شد رییس هیات تیر و کمان استان همدان گفت: کماندار همدانی قهرمان مسابقات تیر و کمان کشور در ماده 'ریکرو' شد.
08/11/1393 - 08:51
اشتراک در تیروکمان