نمایش 1 - 5 از 5
با حکم وزیر کشور با حکم وزیر کشور قدرت اله ولدی به عنوان فرماندار جدید ملایر منصوب شد و از زحمات باب الله فتحی تقدیر شد.
02/25/1398 - 19:30
طی مراسمی: حمیدرضاسعیدزاده طی مراسمی فرمانده معاونت اجتماعی انتظامی استان همدان شد.
07/25/1394 - 12:03
خروج از رکود اقتصادی در گرو ورود به بازارهای بین‌المللی است معاون برنامه‌ریزی استاندار: معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان گفت: توجه به بازارهای بین‌المللی و صادرات کالا موجب ایجاد اشتغال در کشور و به تبع استان همدان می‌شود از این رو با ورود به بازارهای بین‌المللی می‌توان از رکود اقتصادی خارج شد.
05/08/1394 - 07:39
27هزار سنداستاندارد ملی در کشور تدوین شده است معاون تدوین و ترویج استاندارد: معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد گفت: در راه استانداردسازی در کشور ۲۷ هزار سند استاندارد ملی تدوین شده است که در اختیار صنایع مختلف مانند کشاورزی و صنعت و معدن قرار گرفته است.
05/08/1394 - 01:08
فرماندار سابق نهاوند،  به سمت قائم‌ مقام شهردار قم منصوب شد با برگزاری مراسمی اسماعیل زارعی کوشا فرماندار سابق نهاوند از سمت فرمانداری قم تودیع و رضا سیار به عنوان فرماندار جدید قم معرفی شد.
06/25/1393 - 11:07
اشتراک در تودیع