نمایش 1 - 2 از 2
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از تعطیلی ۸۹ واحد تولیدی در استان خبرداد.
07/03/1398 - 10:55
نافع گزارش می‌دهد: تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی استان همدان با توجه به وارداتی بودن اکثر این مواد، به یک چالش جدی برای صنعتگران و تولیدکنندگان چون تعطیلی خط تولید و تعدیل نیروها بدل شده که تدابیر اندک دولت هم نتواسته راه‌گشا باشد و اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود هر روز بر آمار بیکاران افزوده شده و در نهایت چرخ تولید متوقف می‌شود.
10/03/1397 - 09:46
اشتراک در تعطیلی واحدهای تولیدی