نمایش 1 - 1 از 1
یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیالان داشت اوقات عزیز چگونه می‌گذرد گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات.
05/17/1397 - 14:31
اشتراک در بی اعتنای