نمایش 1 - 2 از 2
درنظام ماهمیشه شیعه و سنی یکی است دست بوس مردم، ما دست بوس(سپاه)...
01/26/1398 - 11:12
فرقه وهابیت چگونه پایه‌گذاری شد و تفاوت‌ وهابیون با اهل‌تسنن چیست؟ + تصاویر آیا وهابيت یک فرقه دست‌ساز است؟ آیا اصولا ارتباطی میان این فرقه با اسلام وجود دارد؟ فرق وهابیت با اهل سنت چیست؟ آیا وهابیت فقط با شیعیان سر ناسازگاری دارد؟ برای آشنایی با این فرقه ساخت انگلیس با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.
02/05/1394 - 17:01
اشتراک در اهل تسنن