نمایش 1 - 2 از 2
همزمان با هفته کرامت طرح دوستداران ولایت اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس روز دوشنبه در همدان آغاز شد.
06/11/1393 - 08:20
اشتراک در امام رضاعلیه السلام