نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل تعاونی سیب زمینی‌کاران بهار: مدیرعامل تعاونی سیب زمینی‌کاران بهار با بیان اینکه افزایش قیمت سیب زمینی بی‌سابقه است و سیب زمینی بذری نیز این قیمت را به خود ندیده است، گفت: 80 درصد سیب زمینی‌های بهار با قیمت ۴۰۰ تا ۶۵۰ تومان به فروش رفته است.
07/02/1397 - 17:22
اشتراک در افزایش قیمت سیب زمینی ، ریحانی ، تعاونی سیب زمینی‌کاران بهار