نمایش 1 - 1 از 1
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان ضمن اشاره به استعفای فرماندار اسدآباد و معاون سیاسی وی، پذیرش این استعفا را منوط به رعایت شروطی دانست.
02/03/1398 - 08:05
اشتراک در استعفای