نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اسدآباد مطرح کرد عضو شورای اسلامی شهر اسدآباد اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرستان به دهیاریها و شهرداریها را از مطالبات شوراها دانست و گفت: انتظار می‌رود مالیات ارزش افزوده کارخانه های صنعتی اسدآباد به شهرداری و دهیاریها بازگردد.
02/14/1398 - 16:46
اشتراک در ارزش افزوده