نمایش 1 - 2 از 2
مجسمه شیر سنگی که به دستور اسکندرساخته شد مجسمه های شیرسنگی همدان به دستور اسکندر به مناسبت یادبود سردار معروفش هنایشیون در دو طرف مقبره او ساخته شده بود.
01/04/1398 - 12:32
خانه لطفعلیان یکی از جاذبه‌های تاریخی شهرستان ملایراست که در خیابان شهید مصطفی خمینی شهر ملایر قرار دارد آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.
01/05/1394 - 16:32
اشتراک در آثار تاریخی