نمایش 1 - 3 از 3
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد: رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه از اراضی آبی شهرستان اسدآباد ۱۷ هزار و ۴۳۰ هکتار به ابیاری نوین مجهز شده است، گفت: تاکنون ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی آبی در مناطق چهاردولی و دشت اسدآباد مجهز به سیستم ابیاری نوین شده اند.
03/26/1398 - 12:01
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان همدان مطرح کرد معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان همدان از اختصاص 11 تا 15 درصد اراضی كشاوزی همدان به آبیاری تحت فشار خبر داد.
10/01/1397 - 18:17
	مجهز بودن 4500 هکتار از اراضی تویسرکان به آبیاری تحت فشار سرپرست جهاد کشاورزی تویسرکان: سرپرست جهاد کشاورزی تویسرکان گفت: حجم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی در تویسرکان چهار هزار و 500 هکتار است.
09/01/1393 - 12:23
اشتراک در آبیاری