وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 13:13   |   کد مطلب: 16515
گسترش اقتصاد مقاومتی امروز مانند آبی گوارا در کویر اقتصاد بحران زده ایران نجات بخش است.

به گزارش نافع،

دیدگاه شما