وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 8 آذر 1398 ساعت 17:09   |   کد مطلب: 31141

به گزارش نافع،آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شدہ، در آن سوی مرزهای مرگ منتظر فاتحه ای از طرف ما هستند.

دیدگاه شما