نمایش 1 - 2 از 2
نماینده مردم همدان در مجلس: نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه درباره ماجرای بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان، دولت قول پیگیری داده، گفت: مردم حساس هستند، به طور قطع ما مجلسی ها از وزارت امور خارجه گزارش می خواهیم و در صورت عدم گزارش به آنان تذکر می دهیم.
07/30/1397 - 07:22
اشتراک در fatf