نمایش 1 - 4 از 4
وقتی که همایش پیشگیری از ایدز حاشیه ساز میشود: گرچه با توجه به افزایش بیماری ایدز ما مخالف هیچ آموزشی نیستیم اما استفاده از عنوان 2030 در این آموزش ها خالی از اشکال نیست.
09/28/1396 - 20:53
بخش دوم میزگرد اختصاصی نافع/ پایگاه خبری_تحلیلی نافع در میزگردی اختصاصی با یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و دکترای علوم سیاسی و همچنین مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تبیین هر چه بهتر زوایای مختلف سند 2030 پرداخته است.
04/19/1396 - 08:24
رئیس کمیته فرهنگیان دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند 2030 بر علیه و ضد تمام اعتقادات راسخ انسان مسلمان و ایرانی است گفت:هدف از این سند تهی کردن هویت کشور ما است.
03/07/1396 - 08:24
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از عدم بررسی برنامه اقدام مشترک ۲۰۳۰ در جلسه اخیر این شورا ابراز نگرانی کرد.
12/09/1395 - 08:27
اشتراک در 2030