نمایش 1 - 1 از 1
میزگرد اختصاصی نافع/بخش سوم پایگاه خبری_تحلیلی نافع در میزگردی اختصاصی با حضور یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تبیین هر چه بهتر زوایای مختلف سند 2030 پرداخته است.
04/21/1396 - 08:36
اشتراک در ۲۰۳۰