نمایش 1 - 1 از 1
بارش برف و باران در تمامی محورهای همدان آغاز شده و کولاک در گردنه های آوج، اسدآباد، گرین و سوباشی شدت گرفته است.
09/16/1396 - 15:54
اشتراک در گردنه آوج