نمایش 1 - 1 از 1
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان گفت: اداره فرهنگسرا‌ها به روش برون سپاری نیازمند طرح و برنامه کاملی است.
05/18/1397 - 11:31
اشتراک در کمیسوین فرهنگی