نمایش 1 - 1 از 1
از ابتدای امسال صورت گرفت رئیس کمیته امداد منطقه 2 همدان گفت: 20 واحد مسکونی در سال جاری با کمک خیران و حامیان و با وام‌های بدون بهره خریداری یا ساخته شده و کلید آن تحویل خانواده‌های فاقد مسکن مقاوم شده است.
08/17/1397 - 07:55
اشتراک در کمیته امداد ، ساخت و تعمیر واحد مسکونی ، مددجویان ، هاشمی