نمایش 1 - 1 از 1
بخشدار زرین دشت از برخورد یک دستگاه خودروی سمند با تیر چراغ برق و کشته شدن دو تن از سرنشینان خبر داد.
09/15/1396 - 13:07
اشتراک در کشته شدن پدر و فرزند