نمایش 1 - 1 از 1
هواشناسی پیش بینی کرد: رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی همدان گفت: دمای هوای همدان طی امروز و امشب به طور محسوس کاهش می‌یابد.
01/27/1397 - 16:45
اشتراک در کارشناس هواشناسی