نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان: سرپرست معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان از امکان پرداخت وام ازدواج با یک ضامن در همدان و افتتاح خانه جوانان اسدآباد در آینده نزدیک خبر داد.
08/15/1397 - 15:19
اشتراک در وام ازدواج ، جوانان ، معرفی یک ضامن ، همدان ، بانک‌ها، روزبه ،