نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده انتظامي بهار خبر داد فرمانده انتظامي بهار از کشف 320 رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز و 6 تن روغن فاقد مجوز بهداشتي در اين شهرستان خبر داد.
09/06/1397 - 13:16
فرمانده انتظامي شهرستان بهار خبر داد فرمانده انتظامي شهرستان بهار از دستگيري سارق حرفه اي و کشف 13 فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.
08/19/1397 - 13:23
اشتراک در نوری