نمایش 1 - 1 از 1
هنرمند همدانی در اقدامی خلاقانه انتقاد خود را به دولت یازدهم و عملکرد چهار ساله ایشان در مقابله با فقر و بیکاری و بسته شدن کارخانجات صنعتی اعلام داشت.
02/28/1396 - 22:29
اشتراک در نه به روحانی