نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه همدان: امام جمعه همدان با بیان اینکه ترامپ و دولتمردان آمریکایی هیچ عزت و جایگاهی در جهان ندارند، گفت: آمریکا به شیر بی یال و کوپال تبدیل شده است.
07/06/1397 - 14:57
اشتراک در نماز جمعه ، محمدی ، آمریکا