نمایش 1 - 2 از 2
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از شناسایی 70 نقطه حادثه خیز در استان خبر داد.
01/17/1397 - 10:13
رییس پلیس راه استان همدان انتقاد کرد: رییس پلیس راه استان همدان ضمن انتقاد از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، گفت:متاسفانه به نظر می رسد متولیان امر تنها به شناسایی و آشکارسازی نقاط حادثه خیز بسنده کرده اند!
08/23/1396 - 07:59
اشتراک در نقاط حادثه خیز