نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامي شهرستان کبودراهنگ خبر داد فرمانده انتظامي شهرستان کبودراهنگ از نجات جان يک مادر و کودک توسط مأموران اين فرماندهي خبر داد.
10/21/1395 - 14:50
اشتراک در نجات جان