نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه ملایربا اشاره به اینکه پرداختن به موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در کشور ضروری و الزامی است، گفت: عدم توجه به عفاف و حجاب ضررهای بسیاری را متوجه جامعه کرده است و نشان می‌دهد مسئولان نسبت به این موضوع کوتاهی کرده‌اند.
04/20/1396 - 01:31
اشتراک در نافع       عفاف