نمایش 1 - 1 از 1
 رئیس جبهه مردمی انقلاب اسلامی شهرستان رزن ؛ رئیس جبهه مردمی انقلاب اسلامی شهرستان رزن ؛ مدرس حوزه و فعال فرهنگی در شهرستان رزن در گفت و گو با ما با بیان اینکه امام صادق (ع)را باید یگانه بزرگ استاد علم در تاریخ انسانیت بر شمرد افزود:ایشان دارای دو ویژگی اساسی است که این دو ویژگی ایشان را به عنوان استاد و موسس مذهب جعفری برحسته کرده است.
04/29/1396 - 15:57
اشتراک در نافع،امام صادق(ع)،شیعه