نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در همدان: سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در استان همدان گفت: شبکه ناظران امین برای تأمین و تضمین سلامت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان همدان ساماندهی شده است.
02/28/1396 - 13:46
اشتراک در ناظران