نمایش 1 - 1 از 1
رییس شورای اسلامی شهر همدان: رییس شورای اسلامی شهر همدان خطاب به شهروندان همدانی و فعالان رسانه ای گفت:یقیین بدانید که میراث فرهنگی وتاریخی شهر در زیر بتن ها پیاده راه سازی دفن نخواهد شد.
09/09/1396 - 08:12
اشتراک در میراث تاریخی