نمایش 1 - 1 از 1
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری: نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر کسی با الفبای قرآن و تاریخ اسلام و زندگی نبوت پیغمبر اکرم (ص) آشنا باشد خواهد دید که زندگی رسول اکرم(ص) و آیات قرآن مقرون به مسائل سیاسی است.
08/16/1397 - 10:52
اشتراک در موسوی‌ اصفهانی ، الفبای قرآن و تاریخ اسلام ، زندگی رسول اکرم(ص) و آیات قرآن مقرون به مسائل سیاسی است ، همدان