نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی همدان خبر داد مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی استان همدان گفت: در حال حاضر در استان همدان 46 موسسه در قالب 180 خانه قرآنی فعال است.
10/20/1395 - 17:29
اشتراک در موسسه قرآنی