نمایش 1 - 1 از 1
سئوال دلیگانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت: نماینده مردم شاهین شهر با انتقاد از خروج مس خام از کشور و عدم پاسخ به نیاز داخلی کشور خواستار رسیدگی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضع موجود شد.
10/22/1395 - 09:27
اشتراک در مس