نمایش 1 - 3 از 3
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از شركت 45 نفر از شهرستان همدان در انتخابات نظام پزشكي خبر داد.
04/28/1396 - 21:35
به مناسبت روز جهانی ماما: یک پزشک متخصص زنان و زایمان اظهار داشت: بانوان قبل از اقدام به بارداری باید به پزشک مراجعه کنند و یک سری آزمایشات را انجام دهند. این کار برای آن است که اگر مادر بیماری دارد برطرف شود و بارداری ایمن تری را پشت سر بگذراد.
02/15/1396 - 14:49
مربی دانشکده مامایی : یک مربی مامایی اظهار داشت : در گذشته قابله شکم مادر را با روغن بادام چرب می کرد وبرای زیاد شدن درد وی از جوشانده گل بومادران استفاده می کرد . اما قابله ها فقط توانایی کنترل زایمانهایی را داشتند که هیچ گونه عوارضی آن را تهدید نمی کرد و در صوورت بروز عوارض مادر جان خود را از دست میداد.
10/22/1395 - 21:55
اشتراک در ماما