نمایش 1 - 1 از 1
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: پزشک کرمانشاهی که برای تفریح و استراحت به همدان سفر کرده بود جان مادر باردار را نجات داد.
05/19/1397 - 14:26
اشتراک در مادر باردار